درباره ما

پوسته خبری رسالت، برای سایتهایی بکار می رود که در زمینه خبرخوان و خبرگزاری فعالیت میکنند.

سایتهایی مثل مجلات خبری، خبرگزاری ها، مجلات مد و پوشاک، مجلات ورزشی و… میتوانند از این نوع پوسته استفاده کنند.